Leveringsvoorwaarden

BOVAG afdeling TDA - ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden met betrekking tot taxeren, keuren, koop, reparatie en onderhoud van lichte bedrijfsauto’s (met een totaalgewicht inclusief laadvermogen kleiner of gelijk aan 3.500 kg.) en hun onderdelen en toebehoren, alsmede met betrekking tot taxeren, keuren, koop, reparatie en onderhoud van zware bedrijfsauto’s (met meer dan 3.500 kg totaalgewicht inclusief laadvermogen) en hun onderdelen en toebehoren. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de koper/opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden of bedingen maken alleen deel uit van de overeenkomst, voor zover die voorwaarden of bedingen door de dealer/reparateur uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Gebruik uitsluitend voorbehouden aan leden van de BOVAG-afdeling Truck Dealer Associatie.

Download de algemene voorwaarden.